גב יד בשתי ידיים
כיצד לחבוט Drop Shot
חבטת היעף (Volley) - מדגים גלעד בלום


חבטת ה- Slice

טורים אישיים

Powered by Artvision | Truppo Websites